Ile wynosi kurs euro w PLN? Co wpłynęło na cenę dolara w tym tygodniu 24 – 30 kwietnia? Jakie są prognozy dla notowań euro

Rynek walutowy to jedna z największych i najbardziej dynamicznych branż na świecie. Każdego dnia dokonuje się na nim transakcji na miliardy dolarów, co sprawia, że jest on bardzo podatny na zmienność. W ostatnim czasie, świadkami byliśmy gwałtownych ruchów na rynkach walutowych, co spowodowane było różnymi czynnikami, takimi jak pandemia, kryzysy polityczne, gospodarcze oraz wahania cen surowców. W tym artykule skupimy się na analizie zmienności kursów walut w ostatnim czasie oraz na tym, co może wpłynąć na ich notowania w przyszłości. Omówimy również, jak działa rynek walutowy oraz jakie czynniki wpływają na jego zmienność.

Co to jest waluta egzotyczna?

Waluta egzotyczna to waluta, która pochodzi z kraju, który nie jest uznawany za główny gracz na światowych rynkach finansowych. Zazwyczaj waluty egzotyczne pochodzą z krajów rozwijających się, takich jak niektóre kraje Azji, Afryki, Ameryki Południowej lub Karaibów. Charakteryzują się one zazwyczaj niższą płynnością na rynku i wyższym ryzykiem związanym z kursami walutowymi. Handel walutami egzotycznymi jest zazwyczaj mniej aktywny niż handel walutami głównymi, takimi jak dolar amerykański, euro czy jen japoński. Wymiana walut egzotycznych może być bardziej ryzykowna ze względu na niestabilność polityczną i gospodarczą w krajach, z których pochodzą te waluty. Jednakże, inwestycje w waluty egzotyczne mogą przynieść większe zyski, gdyż kursy tych walut często podlegają większym wahaniom niż kursy walut głównych.

Wykres kursu euro EUR

Aktualny wykres euro

Jakie są zalety i wady handlu automatycznego na rynku walutowym?


Handel automatyczny na rynku walutowym to stosowanie programów komputerowych do analizy i wykonania transakcji na rynku forex. Oto niektóre z zalet i wad handlu automatycznego:

Zalety:

 • Szybkość i precyzja: Roboty handlowe działają bez przerwy, 24 godziny na dobę, i są w stanie dokonywać transakcji w ciągu ułamków sekund, co oznacza, że mogą reagować na zmieniające się warunki rynkowe bez opóźnień.
 • Eliminacja emocji: Przy użyciu systemów automatycznego handlu nie występują emocje, które mogą wpływać na decyzje handlowe. Roboty handlowe pozwalają na ścisłe przestrzeganie zdefiniowanej strategii handlowej bez wpływu ludzkich emocji.
 • Analiza dużej ilości danych: Roboty handlowe są w stanie analizować ogromne ilości danych w krótkim czasie, co pozwala na wykrycie wzorców, które mogą być trudne do wykrycia dla człowieka.

Wady:

 • Brak elastyczności: Roboty handlowe muszą być zaprogramowane do wykonywania określonych działań, co oznacza, że ​​nie są w stanie dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych w sposób elastyczny.
 • Zależność od programisty: Systemy automatycznego handlu wymagają umiejętności programistycznych, aby je zaprogramować i skonfigurować. Oznacza to, że handlowiec musi mieć wiedzę programistyczną, aby stworzyć skuteczny system handlowy.
 • Ryzyko błędów technicznych: Systemy automatycznego handlu są wrażliwe na błędy techniczne, takie jak awarie internetu, problemy z komputerem lub problemy z serwerem. Takie błędy mogą prowadzić do strat finansowych, zwłaszcza jeśli nie zostaną szybko zidentyfikowane i naprawione.

Podsumowując, handel automatyczny na rynku walutowym ma swoje zalety i wady. Zależy to od umiejętności programowania, doświadczenia handlowca i złożoności systemu. Każdy handlowiec musi zdecydować, czy handel automatyczny jest odpowiedni dla jego stylu handlowego i poziomu doświadczenia.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs euro w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

W pierwszych kwartałach różnych lat kurs euro zachowywał się różnie. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

 • W 2021 roku kurs euro do dolara amerykańskiego wzrastał w pierwszym kwartale, osiągając poziom 1,23 USD/EUR na koniec marca. To oznacza wzrost o około 3,5% w porównaniu z początkiem roku.
 • W 2020 roku pierwszy kwartał był czasem znacznej zmienności kursu euro, głównie ze względu na pandemię COVID-19. Na początku roku kurs oscylował wokół poziomu 1,12 USD/EUR, jednakże w marcu doszło do gwałtownego spadku notowań, a kurs osiągnął poziom 1,07 USD/EUR.
 • W 2019 roku kurs euro do dolara w pierwszym kwartale oscylował wokół poziomu 1,14-1,15 USD/EUR. Był to czas stosunkowo niskiej zmienności notowań.

Oczywiście, należy pamiętać, że w każdym roku sytuacja na rynku walutowym była inna i kursy mogły się zmieniać z powodu różnych czynników.

Analiza zmienności kursu euro a zmienność korony norweskiej

W ciągu ostatnich lat kurs euro wobec norweskiej korony uległ znaczącej zmienności. Na początku 2018 roku za jedno euro trzeba było zapłacić około 9,60 NOK, a na koniec roku 2021 kurs wynosił około 10,80 NOK. Oznacza to, że euro zyskało na wartości wobec norweskiej korony.

W ciągu tego okresu kurs euro do korony norweskiej podlegał licznym wahaniom, które były wynikiem różnych czynników. W pierwszej połowie 2020 roku kurs euro do NOK spadł na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 oraz spadku cen ropy naftowej, która jest ważnym eksportowym produktem Norwegii. Jednak w drugiej połowie 2020 roku kurs euro zaczął rosnąć, co było spowodowane przede wszystkim poprawą nastrojów na rynkach finansowych oraz poprawą perspektyw gospodarczych.

W ciągu pierwszych kilku miesięcy 2022 roku kurs euro do korony norweskiej pozostawał stosunkowo stabilny. Jednak w ostatnim czasie obserwuje się pewne wahania, wynikające głównie z napięć na rynkach finansowych oraz wahań cen ropy naftowej. Zmienność kursu euro do NOK może również być wpływana przez różne wydarzenia polityczne lub gospodarcze, takie jak decyzje banków centralnych, wyniki wyborów, wzrost inflacji czy wzrost bezrobocia.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs euro w roku 2020?

W roku 2020 kurs euro był pod wpływem wielu wydarzeń, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19. Poniżej przedstawiam kilka zdarzeń, które miały wpływ na zmienność kursu euro:

 1. Pandemia COVID-19: W marcu 2020 roku wybuchła pandemia COVID-19, która doprowadziła do zamknięcia granic i zakłóceń w handlu międzynarodowym. To spowodowało spadek popytu na euro, a w konsekwencji spadek jego kursu.
 2. Polityka ECB: Europejski Bank Centralny (ECB) podjął w marcu 2020 roku szereg działań, w tym obniżkę stóp procentowych i wprowadzenie programu skupu aktywów o wartości 750 miliardów euro, aby złagodzić wpływ pandemii na gospodarkę. Te działania wpłynęły na kurs euro.
 3. Negocjacje Brexit: W 2020 roku nadal trwały negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie Brexitu. Niepewność co do wyniku negocjacji wpłynęła na kurs euro.
 4. Wybory prezydenckie w USA: W listopadzie 2020 roku odbyły się wybory prezydenckie w USA. Niepewność co do wyniku wyborów wpłynęła na kurs euro.
 5. Sytuacja we Włoszech: Włochy były jednym z najbardziej dotkniętych krajów przez pandemię COVID-19. Wysoki poziom zakażeń i zgonów spowodował niepewność co do stabilności finansowej kraju, co wpłynęło na kurs euro.

Wszystkie te wydarzenia wpłynęły na kurs euro w roku 2020, powodując jego wahania.

Co może wydarzyć się z kursem euro w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Kurs euro jest na ogół pod wpływem różnych czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, polityczna i społeczna w krajach strefy euro oraz ich partnerów handlowych. W najbliższych tygodniach kurs euro może być pod wpływem takich czynników jak:

 1. Polityka banków centralnych: EBC, Fed, Bank of Japan i inne banki centralne mogą zdecydować o zmianie stóp procentowych, co może wpłynąć na wartość euro w stosunku do innych walut. Oczekuje się, że EBC będzie utrzymywał niskie stopy procentowe, co może wpłynąć na wartość euro.
 2. Sytuacja gospodarcza: Globalna sytuacja gospodarcza, a w szczególności krajów strefy euro, będzie miała wpływ na kurs euro. Ostatnie dane gospodarcze sugerują, że wzrost gospodarczy w strefie euro przyspieszył w pierwszym kwartale 2023 roku, co może mieć pozytywny wpływ na kurs euro.
 3. Kryzysy polityczne: Niepewność polityczna, zwłaszcza w krajach UE, takich jak Włochy, może wpłynąć na wartość euro. W przeszłości kryzysy polityczne w Europie wywoływały duże spadki kursu euro.

Ogólnie rzecz biorąc, kurs euro może pozostać stabilny lub zmienić się w zależności od różnych czynników. Jednakże, z powodu niesprawdzonych zmiennych, jakie mogą wystąpić, trudno jest przewidzieć dokładnie, jak zmieni się kurs w najbliższych tygodniach.

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.