Lipcowe rezerwy walutowe Szwajcarii 849,4 mld CHF wobec 849,8 mld CHF wcześniej

  • wcześniej 849,8 mld CHF; skorygowany do 849,0 miliardów CHF

Po czerwcowym spadku, szwajcarskie rezerwy walutowe są w ostatnim miesiącu stabilniejsze, chociaż długoterminowy trend ich powiększania się jest nadal w większości nienaruszony. Spojrzenie na rzeczy z ostatniego roku:

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.