„Moody’s obniża prognozy wzrostu gospodarczego w USA” & „Moody’s obniża prognozy wzrostu gospodarczego w Europie”

Moody szerzy miłość w niemal równoległych publikacjach raportów badawczych.

Moody’s obniża prognozy wzrostu gospodarczego USA na lata 2022-23:

  • teraz oczekuje wzrostu realnego PKB USA o 2,1% w 2022 i 1,3% w 2023, w porównaniu z majowymi prognozami odpowiednio 2,8% i 2,3%
  • Ściślejsze warunki monetarne i finansowe, aby obniżyć uporczywie wysoką inflację spowolnią wzrost gospodarczy
  • Chociaż agencja Moody’s spodziewa się, że inflacja będzie spadać wraz ze słabnącym wzrostem wzrostu, nadal pozostanie podwyższona, spadając z 9,1% w czerwcu do 7,0% do końca 2022 r. i do 2,3% do końca 2023 r. Jednocześnie prognozy Moody’s bezrobocie wzrost nieco powyżej 4% w 2023 r. z obecnego niskiego poziomu 3,6%, dzięki połączeniu wolniejszego zatrudniania i rosnącego udziału siły roboczej.

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.