Parytet dolar-euro może być uzasadniony, ale jen jest za tani

Jak wyceniać waluty poprzez teorię ekonomiczną

RYS.1

Stopy procentowe

Wyobraź sobie, że jesteś inwestorem z Paryża. Musisz zdecydować, które obligacje kupić: europejskie czy amerykańskie. Porównujesz oferowaną wydajność. Dziesięcioletnia obligacja wyemitowana w tym tygodniu przez Departament Skarbu USA oferuje 3%; Obligacje niemieckie dają tylko 1,2%. Ale kupując amerykański papier, będziesz musiał liczyć się z ryzykiem związanym z wahaniami kursów walut. Potrzebujesz dochodu w euro. Obligacje wyemitowane w Waszyngtonie będą dla Ciebie atrakcyjne tylko wtedy, gdy dodatkowa rentowność przekroczy wszelkie oczekiwane straty z powodu wahań euro/dolar.

Zjawisko to, znane jako „niepokryty parytet odsetek” (UIP), wyjaśnia, dlaczego dolar ostatnio tak bardzo umocnił się w stosunku do euro. Waluta amerykańska osiągnęła parytet z euro 12 lipca, po raz pierwszy od 2002 roku. UIP wskazuje, że zmiany stóp procentowych dyktują dynamikę kursów walutowych.

Jeśli rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wzrosną w stosunku do rentowności europejskich, dolar będzie się umacniał, dopóki inwestorzy nie zaczną „czekać” na spadek w okresie życia obligacji, co zniweczy dodatkowe zyski z zakupu obligacji skarbowych.

Oczekuje się, że Fed podniesie stopy powyżej 3,5% w 2023 roku. Kurs EBC będzie dwa razy niższy. Dolar wzrósł również o 20% w stosunku do jena w 2022 roku. Być może ta dynamika wynika z faktu, że Bank Japonii nie podniesie stopy powyżej 0,2% w ciągu najbliższych trzech lat.

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.