Ubezpieczenie na wypadek śmierci, aby zaspokoić potrzeby Twoich bliskich

Ubezpieczenie na wypadek śmierci to opatrznościowy produkt oferowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W przypadku śmierci subskrybenta beneficjent wyznaczony w umowie zazwyczaj otrzymuje sumę pieniędzy zwaną „świadczeniem pośmiertnym”. Jej wysokość określana jest w momencie podpisania umowy. Szczególnie niskie jest opodatkowanie ubezpieczenia na wypadek śmierci.

Zasada ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na wypadek śmierci jest produktem ubezpieczeniowym: w przypadku Twojej śmierci kapitał jest wypłacany beneficjentowi umowy w celu udzielenia mu pomocy finansowej. Ubezpieczeniu na wypadek śmierci mogą towarzyszyć dodatkowe gwarancje na wypadek utraty pracy, niezdolności do pracy lub inwalidztwa.

Opłacając składki (jednorazowe lub okresowe), ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty kapitału beneficjentowi Twojej umowy. Wysokość świadczenia z tytułu śmierci ustalana jest w momencie podpisania umowy.

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.