Co się będzie działo na rynku walut 15 maja? Kurs euro

Witajcie w artykule dotyczącym wahań kursu euro na rynku walutowym. Dzisiaj postaramy się przygotować do nadchodzącej sesji handlowej w poniedziałek, 15 maja. W ostatnim czasie obserwowaliśmy zmienność kursu tej waluty, która wpłynęła na rynek walutowy. Analizując trendy z poprzednich dni, inwestorzy z pewnością oczekują, że kurs euro będzie nadal oscylował w zmiennych przedziałach. W artykule przedstawimy możliwe scenariusze dla zmienności notowań euro oraz omówimy, jakie wydarzenia mogą wpłynąć na kurs tej waluty w najbliższej przyszłości.

Co to jest kurs walutowy?

Kurs walutowy to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. W kontekście międzynarodowych transakcji handlowych, kurs walutowy określa ile jednostek waluty trzeba zapłacić, aby nabyć określoną ilość innej waluty. Na rynkach finansowych, kursy walutowe są ustalane przez popyt i podaż na daną walutę, a zmieniają się w czasie w zależności od wielu czynników, takich jak polityka monetarna, polityka fiskalna, warunki gospodarcze i polityczne w danym kraju oraz wydarzenia międzynarodowe. Kursy walutowe są stale monitorowane przez inwestorów i przedsiębiorców, ponieważ mają wpływ na ich wyniki finansowe i decyzje inwestycyjne.

Wykres kursu euro

Aktualny wykres euro

Jakie są strategie zarządzania ryzykiem w handlu walutami?


Istnieje wiele strategii zarządzania ryzykiem w handlu walutami. Oto kilka przykładów:

 1. Stop loss – to technika polegająca na ustawieniu poziomu, po którym pozycja zostanie automatycznie zamknięta, aby ograniczyć straty w przypadku, gdy rynek pójdzie w niewłaściwym kierunku. Stop loss jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem i jest stosowany przez większość inwestorów.
 2. Limit zamknięcia – to technika polegająca na ustawieniu poziomu zysku, po którym pozycja zostanie automatycznie zamknięta, aby zabezpieczyć zyski w przypadku, gdy rynek pójdzie w niewłaściwym kierunku. Jest to również ważne narzędzie zarządzania ryzykiem.
 3. Dywersyfikacja – to strategia polegająca na rozłożeniu ryzyka na wiele różnych aktywów. Dzięki temu, nawet jeśli jedna z pozycji przyniesie straty, cały portfel będzie miał większe szanse na zyski.
 4. Analiza fundamentalna – to strategia polegająca na analizie podstawowych czynników wpływających na kursy walut, takich jak polityka rządu, dane makroekonomiczne i wiele innych. Pozwala to inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
 5. Analiza techniczna – to strategia polegająca na analizie wykresów cenowych i innych wskaźników technicznych, aby zidentyfikować tendencje rynkowe i podejmować decyzje inwestycyjne.
 6. Używanie dźwigni finansowej – to strategia polegająca na wykorzystaniu dźwigni finansowej do zwiększenia potencjalnych zysków. Jednakże, jest to również bardziej ryzykowne i wymaga ostrożności, ponieważ zwiększa potencjalne straty.
 7. Regularna kontrola pozycji – to strategia polegająca na regularnej kontroli pozycji i dostosowywaniu ich w razie potrzeby, aby zapewnić optymalne zarządzanie ryzykiem.

Wszystkie te strategie są ważne dla inwestorów na rynku walutowym, a wybór odpowiedniej strategii zależy od indywidualnych preferencji i celów inwestycyjnych.

Analiza zmienności kursu euro z ostatniej dekady

Od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku, kurs euro do dolara amerykańskiego i innych walut światowych był bardzo zmienny. W ciągu ostatniej dekady kurs euro miał swoje wzloty i upadki, podlegając różnym czynnikom wpływającym na rynek walutowy.

W 2010 roku, po trudnym okresie dla strefy euro związanych z kryzysem zadłużenia Grecji, kurs euro zaczął spadać, osiągając poziom 1,19 USD w 2012 roku. Jednak w ciągu następnych kilku lat euro zaczęło odbijać się, osiągając wysokość 1,25 USD w 2014 roku.

W 2015 roku, pomimo początkowego odbicia, kurs euro ponownie spadł w związku z programem luzowania ilościowego Europejskiego Banku Centralnego. Kurs osiągnął minimum na poziomie 1,05 USD w marcu 2015 roku, a następnie nieznacznie się odbił.

W kolejnych latach, kurs euro był stosunkowo stabilny, oscylując wokół poziomu 1,10-1,20 USD. W ciągu ostatniego roku, w związku z pandemią COVID-19 i jej wpływem na gospodarkę światową, kurs euro osiągnął szczyt na poziomie 1,23 USD w lutym 2021 roku, a następnie lekko spadł.

Analiza zmienności kursu euro z ostatniej dekady pokazuje, że kurs tej waluty był bardzo zmienny i podlegał różnym czynnikom wpływającym na rynek walutowy, takim jak kryzysy gospodarcze, polityka banków centralnych czy wydarzenia polityczne i społeczne.

Analiza zmienności kursu euro a zmienność juana chińskiego

Kurs euro i juana chińskiego to dwa ważne rynki walutowe na świecie. Kurs euro to podstawa dla wielu par walutowych, a Chińska Republika Ludowa jest jednym z największych graczy na rynku międzynarodowym.

W ostatniej dekadzie oba rynki doświadczyły znacznych wahań kursów. W 2011 roku euro zanotowało szczytowy kurs w stosunku do juana chińskiego, wynoszący około 9,7 juana za euro. Następnie kurs zaczął spadać i w 2014 roku wynosił około 7,5 juana za euro. W 2015 roku chińskie władze zdecydowały się na deprecjację juana, aby zwiększyć konkurencyjność eksportu, co spowodowało dalszy spadek wartości juana. W 2017 roku kurs osiągnął poziom 7 juanów za euro, a w 2020 roku kurs wynosił około 7,8 juana za euro.

Ogólnie rzecz biorąc, zmienność kursu euro w stosunku do juana chińskiego była dość znaczna w ostatniej dekadzie. Wiele czynników wpłynęło na te wahania, w tym globalne wydarzenia gospodarcze, polityczne decyzje rządu Chin i decyzje Europejskiego Banku Centralnego. Dla handlowców walutowych ważne jest, aby monitorować te zmiany i być w stanie dostosować swoje strategie handlowe w odpowiednim czasie, aby zarządzać ryzykiem i wykorzystać okazje do zysku.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs euro w roku 2017?

W roku 2017 kurs euro był wpływany przez wiele wydarzeń zarówno w Europie, jak i na świecie. Oto kilka z nich:

 1. Wybory prezydenckie w Europie: W roku 2017 miały miejsce wybory prezydenckie w kilku krajach europejskich, w tym we Francji, Niemczech i Austrii. Wyniki tych wyborów wpłynęły na stabilność polityczną w regionie, co miało wpływ na kurs euro.
 2. Polityka Europejskiego Banku Centralnego: W roku 2017 Europejski Bank Centralny kontynuował swoją politykę luzowania ilościowego, co miało wpływ na kurs euro. Bank zaczął jednak stopniowo zmniejszać skalę swoich programów skupu obligacji w drugiej połowie roku.
 3. Decyzje polityczne w USA: W roku 2017 prezydent Donald Trump kontynuował swoją nieprzewidywalną politykę, która miała wpływ na kurs dolara amerykańskiego. Niepewność polityczna w USA i decyzje administracji miały wpływ na kurs euro.
 4. Brexit: W roku 2017 trwały negocjacje w sprawie Brexitu, co wprowadzało dużą niepewność w stosunkach handlowych między Wielką Brytanią a krajami UE, w tym z Eurolandem. To z kolei wpłynęło na kurs euro.
 5. Wzrost gospodarczy w strefie euro: W roku 2017 strefa euro odnotowała wzrost gospodarczy, który przyczynił się do umocnienia euro w stosunku do innych walut.

Te wydarzenia wpłynęły na kurs euro w różny sposób, jednak łącznie przyczyniły się do wzrostu wartości tej waluty w stosunku do innych walut w roku 2017.

Co może wydarzyć się z kursem euro w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie przyszłych ruchów na rynku walutowym jest trudne i zawsze związane z pewnym stopniem niepewności. Jednakże istnieją pewne czynniki, które mogą wpłynąć na kurs euro w najbliższych tygodniach i wpłynąć na jego zmienność.

Jeden z głównych czynników, który może wpłynąć na kurs euro, to decyzje podejmowane przez Europejski Bank Centralny (ECB) dotyczące polityki pieniężnej. Oczekuje się, że wkrótce ECB podejmie decyzję w sprawie zmiany stóp procentowych lub zwiększenia programu skupu aktywów, co mogłoby wpłynąć na kurs euro.

Innym czynnikiem, który może wpłynąć na kurs euro, są wyniki wyborów i zmiany polityczne w Europie. W nadchodzących tygodniach odbędą się wybory w różnych krajach europejskich, w tym we Francji, gdzie kandydat Emmanuel Macron ma obecnie przewagę w sondażach. Wyniki tych wyborów mogą wpłynąć na kurs euro i zmienność notowań waluty.

Ponadto, sytuacja związana z pandemią COVID-19 i tempo jej opanowania może także wpłynąć na kurs euro. W miarę jak kraje europejskie będą kontynuowały procesy szczepień i otwierania swoich gospodarek, wpłynie to na zaufanie inwestorów i może wpłynąć na wartość euro.

Podsumowując, prognozowanie przyszłych ruchów kursu euro jest zawsze związane z pewnym stopniem niepewności, jednak decyzje podejmowane przez ECB, wyniki wyborów i sytuacja związana z pandemią COVID-19 są kluczowymi czynnikami, które mogą wpłynąć na kurs euro w najbliższych tygodniach i wpłynąć na jego zmienność.

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.