Kurs euro w ostatnim tygodniu 8 – 14 maja. Analiza zmienności waluty na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ile kosztuje euro dzisiaj?


Rynek Forex to jedna z największych giełd finansowych na świecie. Inwestorzy mogą na nim handlować różnymi walutami, dokonując transakcji w oparciu o zmienność kursów. Jednak rynek Forex charakteryzuje się wysoką nieprzewidywalnością, co może skutkować znacznymi stratami dla niewprawionych inwestorów. W ciągu ostatnich miesięcy rynki finansowe były szczególnie niespokojne ze względu na wiele ważnych wydarzeń, takich jak pandemia COVID-19, kryzys popandemiczny, kryzys surowcowy czy też napięcia geopolityczne. W takiej sytuacji inwestorzy szukają wskazówek i prognoz dotyczących przyszłych zmian na rynku. W tym artykule skupimy się na analizie zmienności kursu dolara w minionym tygodniu (8-14 maja), który jest jednym z najważniejszych światowych pod względem wpływu na rynek Forex. Przyjrzymy się tym wahań i postaramy się wyjaśnić, co je spowodowało oraz jakie mogą być scenariusze dla przyszłych notowań waluty.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy, nazywany także rynkiem Forex (z ang. Foreign Exchange Market), to globalny rynek, na którym dokonywana jest wymiana walut. Rynek ten jest uważany za jeden z największych i najbardziej płynnych rynków finansowych na świecie. Na rynku Forex handluje się różnymi walutami, a podstawowym celem inwestycyjnym jest osiąganie zysków na zmianach kursów walutowych.

Na rynku walutowym ceny walut ulegają ciągłym zmianom, a ich wartość zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą polityka monetarna i fiskalna, sytuacja gospodarcza danego kraju, poziom inflacji, stopy procentowe oraz wydarzenia polityczne i geopolityczne na świecie. Na przykład, zwiększenie stóp procentowych przez bank centralny kraju może prowadzić do wzrostu wartości waluty tego kraju, ponieważ wyższe stopy procentowe zachęcają do inwestowania w walutę danego kraju. Z kolei wydarzenia polityczne lub gospodarcze, takie jak konflikty zbrojne, kryzysy finansowe lub pandemia, mogą wpłynąć na spadek lub wzrost wartości walut.

Wynika z tego, że rynek walutowy jest bardzo zmienny i trudny do przewidzenia, a jego kursy mogą ulec szybkim i znaczącym zmianom w krótkim czasie. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o inwestycji na rynku Forex, należy dokładnie przeanalizować sytuację na rynku, a także zwrócić uwagę na wiele czynników, które mogą wpłynąć na kursy walut.

Wykres kursu euro

Aktualny wykres euro

Jakie są najważniejsze narzędzia i wskaźniki w analizie technicznej na rynku walutowym?

Analiza techniczna jest jednym z podejść stosowanych do analizy rynku walutowego. Obejmuje ona badanie wykresów notowań walutowych, w celu identyfikacji wzorców i trendów. Istnieją różne narzędzia i wskaźniki, które pomagają analitykom i inwestorom w analizie technicznej. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

  1. Średnie kroczące (moving averages) – są to narzędzia, które śledzą średnią cenę notowań walutowych na określony okres czasu. Pomagają one w identyfikacji trendów oraz poziomów wsparcia i oporu.
  2. Oscylatory – to narzędzia, które mierzą siłę ruchu cen notowań walutowych. Najpopularniejszymi oscylatorami są indeks siły względnej (RSI) i oscylator stochastyczny.
  3. Linie trendu – służą do identyfikacji trendów i wsparcia/oporu. Linia trendu rosnąca łączy dwa lub więcej niższych dołków, a linia trendu spadająca łączy dwa lub więcej wyższych szczytów.
  4. Formacje cenowe – to wzorce, które pojawiają się na wykresach notowań walutowych i są uważane za sygnał do kupna lub sprzedaży. Przykładami są formacja podwójnego szczytu/dna, formacja trójkąta, formacja głowy i ramion.
  5. Poziomy Fibonacciego – to poziomy, które są obliczane na podstawie teorii Fibonacciego i służą do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu.
  6. Wolumen – to ilość transakcji przeprowadzanych na rynku walutowym. Wolumen może pomóc w potwierdzeniu trendów i formacji cenowych.

Należy jednak pamiętać, że analiza techniczna nie jest jedynym narzędziem do analizy rynku walutowego. Istnieją też inne podejścia, takie jak analiza fundamentalna, która skupia się na analizie czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych, wpływających na notowania walutowe.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs euro w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Z analizy historycznych danych wynika, że zachowanie kursu euro w miesiącu marcu w latach ubiegłych nie wykazuje jednoznacznej tendencji. W niektórych latach notowania wzrastały, a w innych spadały. Przykładowo, w marcu 2020 roku wartość euro spadła o około 4,5% w stosunku do dolara amerykańskiego ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią niepokoje na rynkach finansowych. Jednak w marcu 2019 roku kurs euro w stosunku do dolara wzrósł o około 1,5%.

Warto zaznaczyć, że wartość euro, podobnie jak innych walut, jest zależna od wielu czynników, takich jak polityka monetarna banków centralnych, kondycja gospodarcza kraju, a także wydarzenia o charakterze politycznym czy geopolitycznym. Dlatego też, na każdy miesiąc, a w szczególności na marzec, wpływają różne czynniki, które mogą wpłynąć na wartość euro wobec innych walut.

Analiza zmienności kursu euro a zmienność rosyjskiego rubla


W ostatnich latach kurs euro w stosunku do rosyjskiego rubla charakteryzował się dużą zmiennością. Rubel jest walutą o dużym uzależnieniu od surowców, zwłaszcza ropy naftowej, co sprawia, że ​​jest podatny na zmienność na rynku surowcowym. Z drugiej strony euro jest uważane za jedną z głównych walut światowych, co oznacza, że ​​jest ono również narażone na zmienność wynikającą z globalnych czynników gospodarczych i politycznych.

W ciągu ostatnich 10 lat kurs euro w stosunku do rubla wykazywał okresy zwiększonej zmienności, w tym gwałtowne wzrosty i spadki. Na przykład, w grudniu 2014 roku, kurs euro do rubla wynosił około 56 rubli, ale już w grudniu 2015 roku spadł do poziomu 70 rubli. W marcu 2018 roku kurs wynosił około 75 rubli, a w listopadzie 2020 roku wzrósł do około 92 rubli.

Wpływ na zmienność kursu euro w stosunku do rubla miały między innymi sankcje gospodarcze nałożone przez kraje zachodnie na Rosję, kryzys gospodarczy i spadek cen ropy naftowej, a także napięcia polityczne na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Podsumowując, kurs euro w stosunku do rosyjskiego rubla charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą z różnych czynników, w tym gospodarczych, politycznych i surowcowych. Inwestorzy muszą być ostrożni i uważni na zmiany sytuacji, które mogą wpłynąć na notowania tych walut.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs euro w roku 2016?

Rok 2016 był ważnym rokiem dla Europy i dla kursu euro na rynkach finansowych. Kilka wydarzeń miało wpływ na notowania tej waluty w tym okresie. Oto kilka z nich:

  1. Brexit: Decyzja Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej była jednym z najważniejszych wydarzeń w 2016 roku. Ogłoszenie wyników referendalnych wywołało niestabilność na rynkach finansowych, w tym również na rynku walutowym. Kurs euro spadł wobec funta brytyjskiego i dolara amerykańskiego, a wynikająca z niepewności sytuacja na rynkach mogła wpłynąć na dalszą zmienność kursu.
  2. Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego: W 2016 roku Europejski Bank Centralny kontynuował swoją politykę luzowania ilościowego i utrzymywania niskich stóp procentowych. To przyczyniło się do słabnięcia euro, ponieważ niskie stopy procentowe zmniejszają atrakcyjność inwestowania w walutę.
  3. Wybory prezydenckie w USA: Wybory prezydenckie w USA w 2016 roku miały wpływ na notowania wielu walut, w tym również euro. Wynikające z niepewności w związku z wynikami wyborów spekulacje mogły przyczynić się do wzrostu zmienności kursu.
  4. Kryzys migracyjny: W 2016 roku trwał kryzys migracyjny w Europie, co mogło wpłynąć na zmienność kursu euro. Niepewność związana z sytuacją migrancką mogła wpłynąć na sentyment inwestorów i wpłynąć na zmienność kursu.

Oczywiście, to tylko kilka wydarzeń, które mogły wpłynąć na notowania euro w 2016 roku. Rynek walutowy jest złożony i zmienny, a kurs waluty zależy od wielu czynników, w tym od polityki monetarnej banków centralnych, sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, a także od wydarzeń politycznych i społecznych.

Co może wydarzyć się z kursem euro w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Przede wszystkim, sytuacja związana z pandemią COVID-19 i szczepieniami przeciwko niej może wpłynąć na kurs euro. Jeśli tempo szczepień wzrośnie i pandemia zostanie powstrzymana, to może to wpłynąć na pozytywny sentyment na rynkach, co z kolei może poprawić wartość euro. Z drugiej strony, jeśli sytuacja związana z pandemią będzie nadal zła, to może to wpłynąć negatywnie na wartość euro.

Kolejnym czynnikiem mogącym wpłynąć na kurs euro są decyzje banków centralnych. Jeśli Europejski Bank Centralny zdecyduje się na zmianę polityki monetarnej, na przykład poprzez podniesienie stóp procentowych, to może to wpłynąć pozytywnie na wartość euro. Z drugiej strony, jeśli bank centralny podejmie decyzje, które zostaną odebrane negatywnie przez inwestorów, to może to wpłynąć negatywnie na wartość euro.

Wreszcie, zmienność kursu euro może być wpływana przez wiele czynników makroekonomicznych, takich jak inflacja, bezrobocie, polityka fiskalna itp. Dlatego ważne jest, aby inwestorzy śledzili najnowsze dane i informacje związane z rynkiem, aby móc podejmować odpowiednie decyzje inwestycyjne.

Warto jednak pamiętać, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny i wiele czynników może wpłynąć na jego wartość w ciągu kilku minut lub godzin. Dlatego ważne jest, aby podejmować decyzje inwestycyjne oparte na dokładnej analizie rynku i zawsze stosować odpowiednie strategie ryzyka.

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.