Kurs euro w ostatnim tygodniu 01 – 06 maja. Analiza zmienności waluty na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ile kosztuje euro dzisiaj?

W ostatnim czasie rynek walutowy nieprzerwanie przyciąga uwagę inwestorów i ekonomistów z całego świata. Zmienność notowań walut, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, jest na tyle duża, że sprawia, iż inwestowanie w waluty staje się dla wielu osób dużym wyzwaniem. Rynek walutowy jest bowiem jednym z najbardziej nieprzewidywalnych rynków na świecie. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest fakt, że na kursy walut wpływa wiele różnorodnych czynników – od globalnych wydarzeń politycznych i gospodarczych, poprzez wahania cen surowców, aż po decyzje banków centralnych dotyczące polityki monetarnej. W tym artykule skupimy się na analizie ostatnich wydarzeń, które wpłynęły na kursy walut, a także przeanalizujemy możliwe scenariusze dla najbliższych dni.

Jak określa się wartość waluty?

Wartość waluty określa się poprzez jej kurs, czyli stosunek wartości jednej waluty do innej. Kurs walutowy jest ustalany na rynku walutowym w wyniku podaży i popytu na daną walutę. Głównym czynnikiem wpływającym na kursy walutowe są zwykle decyzje banków centralnych dotyczące polityki monetarnej, takie jak zmiana stóp procentowych lub programów luzowania ilościowego. Innymi czynnikami, które wpływają na wartość waluty, są dane makroekonomiczne, takie jak inflacja, bezrobocie, PKB, bilans handlowy oraz zdarzenia polityczne i kwestie geopolityczne. Wartość waluty może ulegać znacznym wahań w krótkim czasie, co stanowi wyzwanie dla inwestorów i przedsiębiorstw dokonujących transakcji międzynarodowych.

Wykres kursu euro (EUR)

Aktualny wykres kursu euro

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?

Transakcje spot i forward to dwa podstawowe rodzaje transakcji na rynku walutowym.

Transakcja spot to transakcja, w której dwie strony wymieniają waluty po bieżącym kursie rynkowym, a dostawa walut następuje zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych od daty transakcji.

Transakcja forward to transakcja, w której dwie strony ustalają kurs wymiany walut w określonej przyszłości, a dostawa walut następuje w ustalonym terminie w przyszłości. W przypadku transakcji forward, kurs wymiany ustalany jest na dzień zawarcia umowy, ale dostawa walut następuje w przyszłości, co może chronić przed ryzykiem kursowym.

Różnica między transakcjami spot i forward polega na czasie dostawy walut. W transakcji spot dostawa walut odbywa się w ciągu dwóch dni roboczych od daty transakcji, podczas gdy w transakcji forward dostawa walut odbywa się w ustalonym terminie w przyszłości.

Obie transakcje mają swoje zalety i wady. Transakcje spot są bardziej elastyczne i bardziej dostępne dla inwestorów detalicznych, ale niosą ze sobą ryzyko kursowe. Transakcje forward są bardziej ryzykowne z powodu ustalonego kursu wymiany, ale mogą być korzystne w przypadku potrzeby zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs euro w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

W pierwszych kwartałach ubiegłych lat kurs euro wykazywał różne tendencje. Oto kilka przykładów:

  • W pierwszym kwartale 2021 roku euro zyskało na wartości wobec dolara amerykańskiego o około 3,6%. Powodem była m.in. poprawa nastrojów na rynkach finansowych dzięki przyspieszeniu programów szczepień i ogłoszeniu pakietu stymulującego gospodarkę przez administrację prezydenta Bidena.
  • W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku euro straciło na wartości wobec dolara amerykańskiego o około 2,5%. Powodem była panująca pandemia COVID-19 i niepewność na rynkach finansowych.
  • W pierwszym kwartale 2019 roku kurs euro wobec dolara amerykańskiego pozostawał stosunkowo stabilny, bez większych wahań. Wpłynęło na to m.in. zakończenie programu skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny oraz informacje o spowolnieniu gospodarczym strefy euro.
  • W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku euro zyskało na wartości wobec dolara amerykańskiego o około 2,8%. Powodem była m.in. poprawa nastrojów na rynkach finansowych i ograniczenie niepewności politycznej w Europie.
  • W pierwszym kwartale 2017 roku euro straciło na wartości wobec dolara amerykańskiego o około 3,3%. Powodem były m.in. oczekiwania rynku na podwyżki stóp procentowych w USA oraz niepewność polityczna związana z wyborami we Francji i Holandii.

Analiza zmienności kursu euro a zmienność korony duńskiej


W ostatnich latach kurs euro do korony duńskiej był stosunkowo stabilny i nie ulegał dużym wahaniom. Od początku 2021 roku do końca kwietnia kurs utrzymywał się na poziomie około 7,44 DKK za 1 EUR.

W ciągu ostatnich kilku lat największe zmiany w kursie EUR/DKK miały miejsce w 2015 roku, gdy Szwajcarski Bank Narodowy zaskoczył rynek decyzją o zaniechaniu utrzymywania stałego kursu franka szwajcarskiego do euro, co spowodowało gwałtowne wzmocnienie franka i zmienność na rynkach walutowych. W tym czasie kurs euro do korony duńskiej osiągnął szczyt na poziomie około 7,46 DKK, a następnie spadł do poziomu około 7,42 DKK w ciągu kilku dni.

W latach 2016-2019 kurs EUR/DKK pozostawał stosunkowo stabilny, oscylując wokół poziomu 7,44-7,46 DKK.

Należy jednak pamiętać, że rynek walutowy jest bardzo zmienny i podlega wpływom wielu czynników, takich jak polityka monetarna banków centralnych, kondycja gospodarki, zmienność na innych rynkach czy sytuacja polityczna w danym kraju.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs euro w roku 2020?

W roku 2020 kurs euro był silnie wpływany przez wiele wydarzeń, które miały miejsce na całym świecie. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

  1. Pandemia COVID-19: Wybuch pandemii COVID-19 w pierwszej połowie 2020 roku miał ogromny wpływ na światowe rynki finansowe, w tym na kurs euro. Spadek gospodarczy i zmienność rynków finansowych zwiększyły awersję do ryzyka i wpłynęły na spadek wartości euro wobec innych walut.
  2. Program stymulacji ekonomicznej: W odpowiedzi na pandemię, Europejski Bank Centralny (EBC) wprowadził szeroki program stymulacji ekonomicznej, w tym skup aktywów o wartości 1,35 biliona euro. Ten program spowodował spadek rentowności obligacji i przyczynił się do osłabienia euro.
  3. Negocjacje Brexitu: W trakcie roku 2020 kontynuowano negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie Brexitu. Zmienność wynikająca z tych negocjacji wpłynęła na kurs euro wobec funta brytyjskiego.
  4. Polityka monetarna: EBC kontynuował swoją politykę niskich stóp procentowych w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i inflacji. Ta polityka wpłynęła na wartość euro i spowodowała jego spadek w stosunku do innych walut.
  5. Wybory prezydenckie w USA: Wybory prezydenckie w USA w listopadzie 2020 roku wpłynęły na zmienność rynków finansowych na całym świecie, w tym na kurs euro wobec dolara amerykańskiego. Zmienność wynikała z niepewności związanej z polityką gospodarczą i handlową nowego prezydenta.

Podsumowując, kurs euro w roku 2020 był silnie wpływany przez wiele czynników związanych z globalnymi wydarzeniami, takimi jak pandemia, polityka monetarna, negocjacje Brexitu i wybory prezydenckie w USA.

Prognozy dla kursu euro. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań euro w przyszłości?

W zależności od tych czynników, kurs euro może wzrastać lub spadać w stosunku do innych walut. Warto jednak pamiętać, że rynek walutowy jest bardzo zmienny i trudno przewidzieć jego ruchy na dłuższą metę.

Dlatego też przed podjęciem decyzji inwestycyjnej związanej z kursem euro, zaleca się dokładną analizę sytuacji na rynku, w tym uwzględnienie zarówno czynników fundamentalnych, jak i technicznych, a także ryzyka związanego z inwestycją na rynku walutowym.

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.