Przegląd sytuacji na rynkach finansowych (akcje, surowce, kursy walut, obligacje): dzień pod znakiem publikacji wskaźników koniunktury

Publikacja rekordowej inflacji w strefie euro w sierpniu wzmocniła oczekiwania na znaczne zacieśnienie polityki na wrześniowym posiedzeniu EBC. Rynek w pełni oczekuje teraz podwyżki stóp o 75 punktów bazowych. Rentowności obligacji europejskich wzrosły – w przypadku obligacji 10-letnich przekroczyły 1,5 %. W Stanach Zjednoczonych zrewidowany raport ADP wzbudził obawy o stan amerykańskiego rynku pracy i utrzymującą się awersję do ryzyka. Kurs EURUSD oscyluje wokół parytetu. Ceny ropy ponownie spadły. Relatywnie stabilny złoty – EURPLN zakończył sesję blisko ,72, a USDPLN ,70. Rentowności krajowych obligacji wzrosły, ponieważ wyższa od oczekiwań inflacja krajowa skłoniła NBP do oczekiwania podwyżki stóp. Dzisiejszy kalendarz wydarzeń makro wyznacza publikacja wskaźników koniunktury. Szacujemy, że PMI dla krajowego przemysłu wzrósł nieznacznie w sierpniu do 2, pkt. z 2,1 pkt w lipcu, po nieznacznej poprawie odpowiednich wskaźników dla strefy euro, w miarę złagodzenia ograniczeń podaży. Ostateczny europejski indeks PMI dla przemysłu za sierpień prawdopodobnie potwierdzi obraz wynikający z dzisiejszych wstępnych szacunków. W USA oprócz drugiego szacunku sierpniowego PMI poznamy indeks ISM dla sektora przetwórczego. Konsensusem jest pogorszenie oceny sytuacji gospodarczej, jednak prawdopodobnie pozostanie powyżej neutralnej. Podobnie jak w każdy czwartek, godne uwagi są również cotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.