PRZEMÓWIENIE LAGARDE: WIĘKSZA PODWYŻKA STÓP UZASADNIONA MATERIALIZACJĄ RYZYKA INFLACYJNEGO

Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wygłasza swoje uwagi na temat perspektyw polityki i odpowiada na pytania po decyzji banku o podwyżce podstawowych stóp procentowych o 50 punktów bazowych.


„Decyzja w sprawie TPI była jednogłośna”.

„Większa podwyżka stóp uzasadniona m.in. materializacją ryzyka inflacyjnego.”

„TPI, reinwestycje również wspierały większą podwyżkę”.

„Wszyscy członkowie rady zarządzającej osiągnęli konsensus co do podwyżki o 50 punktów bazowych.”

„Wszyscy członkowie mogą kwalifikować się do TPI”.

O konferencji prasowej EBC
Po decyzji EBC w sprawie polityki gospodarczej prezes EBC organizuje konferencję prasową dotyczącą polityki pieniężnej. Jej komentarze mogą wpłynąć na zmienność EUR i określić krótkoterminowy trend pozytywny lub negatywny. Jej jastrzębi pogląd jest uważany za pozytywny lub byczy dla EUR, podczas gdy gołębi pogląd jest uważany za negatywny lub niedźwiedzi.

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.