PRZEMÓWIENIE LAGARDE: WZROSŁO RYZYKO INFLACJI

Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wygłasza swoje uwagi na temat perspektyw polityki i odpowiada na pytania po decyzji banku o podwyżce podstawowych stóp procentowych o 50 punktów bazowych.


„Koszty energii powinny się ustabilizować, złagodzić wąskie gardła”.

„Wzrost płac nadal rósł stopniowo, w tym wskaźnik wybiegający w przyszłość”.

„Wzrost płac jest nadal ograniczony”.

„Wzmacnianie gospodarki, efekty doganiania powinny wspierać szybszy wzrost płac”.

„Ryzyko inflacji wzrosło”.

„Wielkość kredytów pozostaje na wysokim poziomie, ale oczekuje się, że spadnie”.

O konferencji prasowej EBC
Po decyzji EBC w sprawie polityki gospodarczej prezes EBC organizuje konferencję prasową dotyczącą polityki pieniężnej. Jej komentarze mogą wpłynąć na zmienność EUR i określić krótkoterminowy trend pozytywny lub negatywny. Jej jastrzębi pogląd jest uważany za pozytywny lub byczy dla EUR, podczas gdy gołębi pogląd jest uważany za negatywny lub niedźwiedzi.

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.