Najnowsze informacje o sprzedaży polskich obligacji. Biuletyn kredytowy BIK w sierpniu 2022 r.

W sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. banki i SKOK-i wydały liczbowo więcej planów ratalnych (
,3%) oraz limitów kart kredytowych (2,2%). Spadły kredyty mieszkaniowe (-68,8%). Spadły również udzielone pożyczki gotówkowe (-
,3%). Banki i SKOK-i przypisały niższą wartość trzem głównym produktom kredytowym. Najbardziej spadła wartość kredytów hipotecznych (-69,3%). Zmniejszyła się wartość udzielonych kredytów gotówkowych (-6,5%), a kredytów ratalnych (-0,2%). Wzrosła tylko wartość limitów kart kredytowych (7,8%).
W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2022 roku kredyty hipoteczne (-
0,8%, -36,0%) oraz karty kredytowe (-28,6%) wykazywały ujemną dynamikę ilościową i wartościową w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. -1
,3%). Z drugiej strony nastąpił dodatni wzrost liczby i wartości kredytów tylko ratalnych (32,1%, 3,0%). Pożyczki gotówkowe udzielono więcej (0,7%), ale w mniejszej kwocie (-1,3%) niż styczeń-sierpień ubiegłego roku.
BIK przy analizie informacji zawartych w biuletynie i wyciąganiu na ich podstawie wniosków oraz formułowaniu opinii zawsze uwzględnia dwa ważne aspekty metodologiczne.
Po pierwsze uwzględnia specyfikę poszczególnych produktów kredytowych: kredyty konsumpcyjne (krótkoterminowe i gotówkowe) oraz karty kredytowe są przetwarzane bardzo szybko po przesłaniu przez klienta prośby lub oferty z banku. Zazwyczaj wysłanie wniosku i przyznanie kredytu lub przyznanie limitu kredytowego kończy się po miesiącu. W przypadku tych produktów oferta sierpniowa dotyczy więc w większości wniosków złożonych już w lipcu 2022 r. Natomiast kredyty hipoteczne są rozpatrywane dłużej, nawet ponad miesiąc po złożeniu wniosku, więc sprzedaż kredytów hipotecznych w sierpniu 2022 r. to głównie efekt wniosków złożonych w lipcu 2022 r.
Po drugie, ze względu na ich konstrukcję, w przypadku poważnych problemów , spłaty kredytu mogą być w pełni zrealizowane w odczytach wskaźników jakości dopiero po trzech miesiącach od zakończenia spłaty, ponieważ indeksy obejmują jedynie opóźnienia przekraczające 90 dni, a więc nie pokazują wcześniejszego 30-dniowego opóźnienia.

W lipcu 2022 r. zmniejszyła się kwota i wartość kredytów gotówkowych sprzedaż była na ubiegłorocznym poziomie, choć nieco niższa wartościowo, niewiele wyższa.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. kredyty gotówkowe miały najniższą kwotę, tj. do 5000 zł pod względem ilości i wartości w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. zł i 5-10 tys. zł (12,1% l) i (7,8% l) i (1,2% l) i (0,2% W) oraz w rejonie największych kwot, tj. 50 tys. zł (2,7% L) i (
,7% W). Tym samym rynek kredytów gotówkowych rośnie w dwóch skrajnych rozmiarach, najmniejszej i największej. W przeciwieństwie do zeszłego roku, kiedy największa dynamika wzrostu dotyczyła tych o wartości powyżej 50 tys. zł, obecnie największą dynamikę odnotowuje się w kredytach o niewielkiej wartości.
.
pożyczki z dwóch klas niskokwotowych stanowią 9,9% wartości sprzedaży i ponad połowę kwoty udzielonych pożyczek gotówkowych w okresie styczeń-sierpień 2022 r. Dynamika całego segmentu pożyczek gotówkowych jest więc nadal liczbowo dodatnia i wartościowa. -negatywny – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

To było stosunkowo udane osiem miesięcy na rynku kredytów gotówkowych, pomimo kilku kursów walut, które powróciły do ​​20-letnich maksimów. W przypadku kredytów gotówkowych liczba udzielonych kredytów wzrosła w tym okresie dodatnio. Jednak pod względem wartości banki udzielały kredytów gotówkowych po niższej cenie. Sytuacja nie jest jednak tak różowa, bo liczba i wartość udzielanych kredytów gotówkowych od kilku miesięcy maleje. Widać to wyraźnie w sierpniowych danych sprzedażowych, gdzie ujemna dynamika wystąpiła zarówno r/r, jak i m/m. W najbliższych miesiącach, moim zdaniem, zjawisko to będzie się nadal nasilać, co doprowadzi do zamknięcia roku 2022 poniżej poziomu 2021, zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym – konkluduje prof. Rogowskiego.

Nie ma oznak wiosennej zadyszki – w sierpniu kredyty miały bardzo dodatnią wartość i lekko ujemne wartości

Pożyczki krótkoterminowe w sierpniu 2022 r. wykazały duży wzrost liczbowy (0,3%) i niewielki spadek wartości ( -0, 2%) w rocznych obliczeniach. Jednak wynik obu podejść w tym roku w okresie styczeń-sierpień. jest wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – (32,1%) i (3,0%).

Pożyczki ratalne to jedyny produkt pożyczkowy w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku. jest dodatnia w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Największy wzrost dotyczy kredytów na 1000 zł. zł (61,7%). Liczbowo największy wzrost dotyczy również kredytów ratalnych do tysiąca euro. zł – tyle samo (103,1%). Dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że jeden z banków kupił portfel kredytowy BNPL. A ten segment kredytów dynamicznie się rozwija.

Co ciekawe, tylko pożyczki ratalne o dużych kwotach, tj. powyżej 10 000 zł (-6,1% L i -10,1% W), co może być spowodowane spadkiem atrakcyjności ofert lub zakupem droższych towarów, takich jak samochody. Warto też zauważyć, że wciąż mamy możliwość kupowania zerowych TOdo na raty, głównie produktów RTVAGD, które przy tak wysokiej inflacji są jeszcze bardziej atrakcyjne dla kupującego dla kupującego – mówi główny analityk BIK.

Średnia udzielona w sierpniu 2022 r. pożyczka ratalna wynosi 3123 zł i jest o 30,9% niższa niż przed rokiem w sierpniu.
kredytów gotówkowych, średnia kredytu zaciągniętego w sierpniu 2022 r. to 19 587 zł, czyli o 2,3% mniej niż w sierpniu 2021 r.

Poziom ryzyka kredytowego portfela kredytów konsumpcyjnych (pożyczki pieniężne i gotówkowe oraz na podstawie odpowiednich kredytów Wskaźniki jakości działa jak system wczesnego ostrzegania. Jakość portfela kredytów akcji utrzymuje się od wielu lat na bardzo niskim i bezpiecznym poziomie wynagrodzeń, co każdorazowo potwierdzają miesięczne odczyty indeksu. Efektywny sierpniowy wskaźnik jakości portfela kredytów płatniczych wyniósł 1,35%.
Pożyczki gotówkowe charakteryzują się wielokrotnie wyższą szkodowością (najwyższą ze wszystkich grup produktowych). Sierpniowy odczyt wskaźnika jakości kredytu gotówkowego wyniósł 4,48%.

W porównaniu do sierpnia 2021 r. Wartość wskaźnika jakości kredytu gotówkowego w sierpniu br. osłabiła się (wzrosła) o 0,25 punktu procentowego. Niepokojące jest również to, że w porównaniu z wartością indeksu miesiąc, kwartał, pół roku czy dziewięć miesięcy temu obserwujemy również jego pogorszenie (wzrost), co wskazuje na niewielkie, ale jednak pogorszenie jakości tych kredytów . . Warto również zwrócić uwagę na wciąż bardzo niski odczyt indeksu kredytu akcyjnego. Choć wartość indeksu osłabiła się (wzrosła) o 0,21 pkt. proc. w ciągu 12 miesięcy, to wartość indeksu nadal znajduje się na bezpiecznym poziomie.


Choć oba wskaźniki jakości spadają co 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy, wzrost ten nadal nie jest na tyle duży, aby wywołać poważne obawy o jakość kredytów gotówkowych i ratalnych. Jednak w związku ze zwiększonym ryzykiem ze względu na warunki globalne czy sytuację makroekonomiczną Polski, zachowanie wskaźników rat i jakości kredytów musi być w najbliższych miesiącach uważnie monitorowane, zwłaszcza jeśli wskaźniki nie rosną dynamicznie. , co wskazywałoby na pogorszenie jakości tych kredytów – tłumaczy główny analityk BIK. Kredyty mieszkaniowe – kontynuowany był ogromny spadek kredytów mieszkaniowych udzielonych w sierpniu. W porównaniu z sierpniem 2021 zarówno liczba wystawionych kredytów hipotecznych (-68,8%), jak i ich wartość (-69,3%) znacząco spadły na rynku kredytów hipotecznych. W sierpniu 2022 średnia udzielona pożyczka hipoteczna wyniosła 327,
7 tys. zł. zł i był o -1,6% niższy niż przed rokiem.


Analizując sytuację z poszczególnymi wartościami, które określają wartość danego kredytu hipotecznego, dużą różnicę można zaobserwować w okresie styczeń-sierpień 2022 r. Najmniejszy spadek sprzedaży kredytów hipotecznych dotyczył kredytów powyżej 500 tys. zł. zł, liczbowo (-22,
%) i wartościowo (-20,3%). Jednak największy spadek nastąpił w przypadku kredytów do 150 tys. zł – (-
9,6%) i (-8,1%).

Pod względem kredytów hipotecznych sierpień był katastrofalny, podobnie jak lipiec tego roku. Liczbowo nie było tak złego wyniku od ponad 12 lat, tj. od stycznia 2010 r., bo w sierpniu banki wyemitowały tylko 7,4 tys. Wartość udzielonych w sierpniu kredytów hipotecznych: 2,
26 mld zł to też najniższa od stycznia 2010 r. W ten sposób załamuje się rynek kredytów hipotecznych, który stopniowo staje się końcem świata – mówi prof. Rogowskiego.

Mamy już za sobą 11 podwyżek stóp. Obecna stopa referencyjna NBP na poziomie 6,75% jest na poziomie niespotykanym od 20 lat, tj. Listopad 2002. Bez sterydów w postaci ultraniskich stóp procentowych rynek pogrążył się w otchłani bez widocznego dna. Oczywiście ostatnia podwyżka RPP we wrześniu nie znalazła jeszcze odzwierciedlenia w samej akcji kredytowej. Z drugiej strony dotychczasowe podwyżki stóp procentowych i konsolidacja oficjalnych wymogów praktycznie zamroziły popyt na kredyty hipoteczne. W rezultacie akcja kredytowa uległa znacznemu spowolnieniu.

kwota pożyczki w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 r. jest w trakcie wypożyczenia z pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku – powiedział prof. Rogowskiego. A sierpniowy odczyt indeksu popytu na kredyty hipoteczne na historycznie niskim poziomie (-72,9%) sugeruje, że w najbliższych miesiącach spodziewany jest dalszy spadek kredytów – ostrzega główny analityk Grupy BIK. Niewielkie pogorszenie jakości portfela kredytów hipotecznych Miesięczny odczyt wskaźnika jakości portfela kredytów hipotecznych w sierpniu 2022 r. wynosił 0,8%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (sierpień 2021 – sierpień 2022) jakość portfela uległa nieznacznemu pogorszeniu, o czym świadczy wzrost wskaźnika (0,29 pkt. proc.).

Jak już wspomniałem w komentarzach do poprzednich newsletterów, wydawało mi się, że czynnikiem, który może w przyszłości negatywnie wpłynąć na jakość portfela kredytów hipotecznych jest wzrost stóp procentowych, bo prawie cały portfel kredytów hipotecznych jest w złotówkach. ma zmienną stopę procentową. pożyczki

Wartość wskaźnika jakości kredytów hipotecznych istotnie nieznacznie osłabła (wzrosła) w ciągu 1, 3, 6 i 12 miesięcy, co może prognozować pogorszenie jakości w kolejnych miesiącach roku. Obecnie efekt ten mogą ograniczać wakacje kredytowe. Jednak znacznie niższy od zakładanego udział w moratorium kredytowym na poziomie 5% może być zbyt mały, aby w pełni złagodzić wzrost kredytów hipotecznych. Nie można też pominąć kredytów walutowych, które nie są objęte moratorium i narażone są na wzrost ryzyka kursowego przy osłabieniu złotego.

W sierpniu 2022 r. sprzedaż kart kredytowych wzrosła głównie ze względu na niską bazę w zeszłym roku. Więcej opublikowano (2,2%) i skrytykowano (7,8%) za wyższą wartość. Jednak już za osiem miesięcy tego roku. Liczbowo rekordy BIK spadły w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i to we wszystkich obszarach ilościowych. Wynik ujemny dotyczy również liczby podanych limitów. Chociaż tutaj, na jakiejś zielonej wyspie, obramowania kart wykonało ponad 10 tysięcy osób. zł (1,
%). Warto pamiętać, że karty kredytowe są drugim po kredytach gotówkowych najbardziej ryzykownym produktem kredytowym. Wartość wskaźnika jakości wyniosła w sierpniu 3,82%. Na podstawie roku wartość wskaźnika osłabła (wzrosła) (0,73) – mówi prof. Rogowskiego z BIK.

Krystian Furmański

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.